prof. dr hab. ALEKSANDER BOBKO (Uniwersytet Rzeszowski)

Professor Aleksander Bobko (University of Rzeszów, Poland)

dr PIOTR BLAJER OFM (Studium Biblicum Franciscanum, Jerozolima)

Dr. Piotr Blajer OFM (Studium Biblicum Franciscanum of Jerusalem, Israel)

♦ ks. dr HENRYK BORCZ (Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu)

Dr. Henryk Borcz (Archdiocese Archives in Przemyśl, Poland)

prof. VLADIMIR FRK (Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja)

Professor Vladimir Frk (University of Presov, Slovakia)

ks. dr hab. ANDRZEJ GARBARZ, prof. UR

Professor Andrzej Garbarz (University of Rzeszów, Poland)

♦ ks. dr hab. ADAM KUBIŚ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - wiceprzewodniczący Rady

Professor Adam Kubiś (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

prof. dr hab. JÓZEF KULISZ SJ (Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja)

Professor Józef Kulisz SJ (University of Trnava, Slovakia)

 ks. dr KRZYSZTOF DARIUSZ LISEWSKI (Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz, Austria)

Dr. Krzysztof Dariusz Lisewski (The Pope Benedict XVI Philosophical-Theological University in Heiligenkruez, Austria) 

♦ ks. dr hab. JACENTY MASTEJ, prof. KUL

Professor Jacenty Mastej (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

 

♦ ks. dr hab. JANUSZ MIĄSO, prof. UR 

 

Professor Janusz Miąso (University of Rzeszów, Poland)

 

ks. prof. dr hab. STANISŁAW NABYWANIEC (Uniwersytet Rzeszowski)

Professor Stanisław Nabywaniec (University of Rzeszów, Poland)

♦ ks. dr ROMAN NIR (Instytut Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago) - przewodniczący Rady

 Dr. Roman Nir (Institute of History and Archives of the Polish Diaspora in Chicago, USA)

prof. dr hab. KAZIMIERZ OŻÓG (Uniwersytet Rzeszowski)

Professor Kazimierz Ożóg (University of Rzeszów, Poland)

dr hab. WALDEMAR JAN PAŁĘCKI MSF, prof. KUL

Professor Waldemar Jan Pałęcki MSF (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

ks. prof. dr hab. JAN PERSZON (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Professor Jan Perszon (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

ks. dr hab. JAROSŁAW POPŁAWSKI, prof. KUL

Professor Jarosław Popławski (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

 

♦  ks. prof. dr hab. BOGDAN STANASZEK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) 

 

Professor Bogdan Stanaszek (Pontifical University of John Paul II in Kraków, Poland)

 

♦ ks. dr hab. PIOTR SZCZUR (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 Professor Piotr Szczur (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

♦ ks. dr hab. JÓZEF SZYMAŃSKI (Adakemia Pomorska w Słupsku)

 Professor Józef Szymański (Pomeranian University in Słupsk, Poland)

ks. prof. dr hab. JAN WALKUSZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Professor Jan Walkusz (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

ks. dr hab. WŁADYSŁAW WYSZOWADZKI (PUNO, Londyn, Anglia)

Professor Władysław Wyszowadzki (The Polish University Abroad In London, England)

♦ dr ROBERT ZAPART (Fundacja Armii Krajowej w Londynie, Anglia)

 Dr. Robert Zapart (The Polish Resistance (AK) Foundation in London, England)

ks. prof. dr hab. WOJCIECH ZYZAK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Professor Wojciech Zyzak (The Pontifical University of John Paul II in Kraków, Poland)

♦ dr hab. WALDEMAR W. ŻUREK SDB, prof. KUL 

Professor Waldemar W. Żurek (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

 

 

 

Go to top