prof. dr hab. ALEKSANDER BOBKO (Uniwersytet Rzeszowski)

Professor Aleksander Bobko (University of Rzeszów, Poland)

dr PIOTR BLAJER OFM (Studium Biblicum Franciscanum, Jerozolima)

Dr. Piotr Blajer OFM (Studium Biblicum Franciscanum of Jerusalem, Israel)

♦ ks. dr PAWEŁ DUDA (St Joseph's College of Maine, USA)

Dr. Paweł Duda (St Joseph College of Maine, USA)

prof. VLADIMIR FRK (Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja)

Professor Vladimir Frk (University of Presov, Slovakia)

ks. dr hab. ANDRZEJ GARBARZ, prof. UR

Professor Andrzej Garbarz (University of Rzeszów, Poland)

prof. dr hab. JÓZEF KULISZ SJ (Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja)

Professor Józef Kulisz SJ (University of Trnava, Slovakia)

dr hab. IRENEUSZ SŁAWOMIR LEDWOŃ OFM, prof. KUL

Professor Ireneusz Ledwoń OFM (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

ks. dr KRZYSZTOF DARIUSZ LISEWSKI (Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz, Austria)

Dr. Krzysztof Dariusz Lisewski (The Pope Benedict XVI Philosophical-Theological University in Heiligenkruez, Austria) 

ks. prof. dr hab. STANISŁAW NABYWANIEC (Uniwersytet Rzeszowski)

Professor Stanisław Nabywaniec (University of Rzeszów, Poland)

prof. dr hab. KAZIMIERZ OŻÓG (Uniwersytet Rzeszowski)

Professor Kazimierz Ożóg (University of Rzeszów, Poland)

dr hab. WALDEMAR JAN PAŁĘCKI MSF, prof. KUL

Professor Waldemar Jan Pałęcki MSF (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

ks. prof. dr hab. JAN PERSZON (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Professor Jan Perszon (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

ks. dr hab. JAROSŁAW POPŁAWSKI, prof. KUL

Professor Jarosław Popławski (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

ks. prof. dr hab. JAN WALKUSZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Professor Jan Walkusz (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

ks. dr hab. WŁADYSŁAW WYSZOWADZKI (PUNO, Londyn)

Professor Władysław Wyszowadzki (The Polish University Abroad In London, England)

ks. prof. dr hab. WOJCIECH ZYZAK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Professor Wojciech Zyzak (The Pontifical University of John Paul II in Kraków, Poland)

 

Go to top