Redaktor naczelny: ks. dr hab. SŁAWOMIR ZYCH

Professor Sławomir Zych (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, Editor-in-Chief)

 ♦ Zastępca Redaktora naczelnego: ks. mgr MACIEJ TRAWKA

 Mgr. Maciej Trawka (Bad Waltersdorf, Austria, Deputy Editor-in-Chief)

 Sekretarz: mgr EWA KŁECZEK-WALICKA

Mgr. Ewa Kłeczek-Walicka (Sokołów Małopolski, Poland, Secretary)

 ♦ ks. dr  ANDRZEJ MOTYKA

 Dr. Andrzej Motyka (Theological-Pastoral Institute in Rzeszów, Poland, Member)

 ks. dr SŁAWOMIR JEZIORSKI

Dr. Sławomir Jeziorski (Theological-Pastoral Institute in Rzeszów, Poland, Member)

 ♦ ks. dr PIOTR JAWORSKI

 Dr. Piotr Jaworski (Tarnów, Poland, Member)

 ♦ dr BARTOSZ WALICKI

Dr. Bartosz Walicki (Sokołów Małopolski, Poland, Member)

♦ mgr  AGNIESZKA PRZYWARA

 Mgr. Agnieszka Przywara (Theological-Pastoral Institute in Rzeszów, Poland, Member)

♦ ks. dr MARCIN NABOŻNY

 Dr. Marcin Nabożny (Independent Researcher, New York, USA, Member)

 

Go to top