Redaktor naczelny: ks. dr hab. JACENTY MASTEJ, prof. KUL

Professor Jacenty Mastej (The John Paul II Catholic University of Lublin, Editor-in-Chief)

Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr hab. JANUSZ MIĄSO, prof. UR

Professor Janusz Miąso (University of Rzeszów; Deputy Editor-in-Chief)

Sekretarz: ks. dr MARCIN NABOŻNY

Dr. Marcin Nabożny (Independent Researcher, New York, USA, Secretary)

ks. dr PAWEŁ SYNOŚ

Dr. Paweł Synoś (Theological-Pastoral Institute in Rzeszów, Member)

♦ ks. dr WIESŁAW MATYSKIEWICZ

Dr. Wiesław Matyskiewicz (University of Rzeszów, Member)

 

Go to top